Glass Buildings
Original_edited.jpg

השירותים שלנו

המטרה שלנו היא לסייע לכם לפתור כל מחלוקת גדולה או קטנה תוך הקפדה על הגינות, מהירות וחסכון בעלויות

חוות דעת מקדמית

Making Notes

לא בטוחים מה הדרך הנכונה עבורכם לפתרון המחלוקת? לא בטוחים לגבי הסיכויים שלכם להצליח? לא בטוחים לגבי החלופות שעומדות בפניכם? אתם מוזמנים לפנות לקבלת חוות דעת מקדמית.

אנו נשמע את עמדתכם, נבחן בחינה מעמיקה את המסמכים הרלוונטיים ונתן לכם חוות דעת לגבי האפשרויות העומדות בפניכם לפתרון המחלוקת, לגבי סיכויי הצלחתכם ולגבי העלויות הכרוכות בכך.

Team Meeting

גישור הוא הליך אלטרנטיבי לפתרון מחלוקות שבו הצדדים למחלוקת נעזרים בצד שלישי- המשמש כמגשר, ואשר תפקידו לבחון את עמדות הצדדים ולהביע את דעתו לגבי האופן המתאים ביותר לפתרון המחלוקת. בניגוד לשופט או בורר, המגשר לא מחליט מי צודק ולא מכריע במחלוקת אלא ממליץ לצדדים על הפתרון הנכון ביותר עבורם, על סמך הניסיון והידע המשפטי שלו ומסייע לצדדים להגיע להסכמה.  

הפלטפורמה החדשנית של גישור אונליין הולכת צעד אחד קדימה ומציעה לכם לנהל את הליך הגישור מהבית, תוך שימוש באמצעי התקשורת המודרניים, תוך שמירה על דיון הוגן, תוך הקפדה על פתרון מהיר של המחלוקת ובעלויות מינימליות. למידע נוסף...

בוררות אונליין

Business Meeting

יש לכם סכסוך או מחלוקת ואתם חוששים להיקלע להליכים משפטיים ארוכים ויקרים? יש לזה פתרון.

בוררות הוא הליך משפטי יעיל שמיועד לפתרון מחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט בצורה הוגנת מכבדת ודיסקרטית בתנאי ששני הצדדים מעוניינים בבוררות. הפלטפורמה החדשנית של בוררות אונליין הולכת צעד אחד קדימה ומציעה לכם לנהל את הליך הבוררות מהבית, תוך שימוש באמצעי התקשורת המודרניים, תוך שמירה על דיון הוגן, תוך הקפדה על פתרון מהיר של המחלוקת ובעלויות מינימליות.

למידע נוסף...